ไทย

ยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย มีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟจนได้ชื่อว่า “เมืองบั้งไฟ” ซึ่งจะเฉลิมฉลองในเดือนพฤษภาคม ที่หมู่บ้านบ้านศรีฐาน มีชื่อเสียงในการผลิตหมอนสามเหลี่ยมไทยที่เป็นสัญลักษณ์

Cr.Tourism Authority of Thailand