ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.กาฬสินธุ์

ตามรอยไดโนเสาร์...ตะลุยแดนอีสาน

ตามรอยไดโนเสาร์...ตะลุยแดนอีสาน

ชื่อ : ททท. สำนักงาน ขอนแก่น     เบอร์โทร : 043227714-5

ที่อยู่ : พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 14 ก.ย. - 14 ต.ค. 2561  ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์