ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีงานบุญบั้งไฟ  ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นการแข่งขั้นบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน 

 


ตลาดท่าเสด็จ ( ตลาดอินโดจีน )

ตลาดท่าเสด็จตั้งอยู่ริมโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าในแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออก มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00  น.


พระธาตุกลางน้ำ ( พระธาตุหนองคาย ) (พระธาตุหล้าหนอง )

Phrathat La Nong or Phrathat Klang Nam  is an ancient stupa that was eroded and tumbled into the Mekong River in 1847, According to the Urangkhathat (Phrathat Phanom) Legend, the stupa enshrined 9 foot bone relics. An underwater survey by the Regional Fine Arts Unit revealed that the square stupa with indented corners measures 17.2 metres wide and 28.5 metres high and was broken into 3 parts. It is believed to have been constructed in the 15th-17th century A.D. based on its similarity to Phrathat Bang Phuan.


พระธาตุบังพวน

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน  พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่สัตตมหาสถานหรือสถานที่สำคัญ ๗ แห่ง นอกจากนี้ยังมีสระมุจลินทร์ สระปัพพฬนาคหรือสระพญานาค ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล


หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง เป็นฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29  เมตร สูง 4  เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมากจากหลักฐานศิลาจารึกทำให้ทราบว่า พระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2105 ผู้สร้างคือ พระไชยเชษฐา กษัตริย์นครเวียง หล่อโดยใช้ทองคำ ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ำหนักได้ 1 ตื้อ (ตื้อ เป็น มาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง 7 ปี 7 เดือน  ทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4


SKY WALLK วัดผาตากเสื้อ

สร้างเป็นรูปแบบเกือกม้า พื้นปูด้วยกระจกใสแทมเพอร์ลามิเนต ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ทนทาน หนา 4 เซนติเมตร ยึดเหล็กติดกับฐานชั้นหินด้านล่างหน้าผา ระยะทางเดินทั้งหมด 16 เมตร เป็นส่วนทางเดินพื้นกระจกใส  15  เมตร ทางเดินถูกสร้างให้ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา 6 เมตร เหล็กกันสนิม สามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปยืนได้ประมาณ 20 คน หรือประมาณ 2,500 กิโลกรัม ส่วนด้านข้างใช้กระจกใสกั้นเป็นขอบเช่นเดียวกัน วัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมากสูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร ภายในวัดมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงที่น้ำลด จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อหากมองไปทางซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำกลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่สวยงาม