ไทย

มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นไข่มุกแห่งพระน้ำโขง เปรียบเป็นประตูที่เปิดไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน มีชนกลุ่มน้อย 8 กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในมุกดาหาร มีความงามตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงในด้านผ้าไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพสูง

Cr.Tourism Authority of Thailand