ไทย

นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต้ เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีอดีตอันยาวนานสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับการค้าขายทางทะเลของภูมิภาค มีการค้นพบวัตถุโบราณ และหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ หลายอย่าง

Cr.Tourism Authority of Thailand