ไทย

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน มีสถานที่ที่โดดเด่นเชิงประวัติศาสตร์หลายแห่ง และมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตก ,สวนนก,เขตรักษาพันธุ์ปลา และฟาร์มจระเข้ อีกด้วย

Cr.Tourism Authority of Thailand