ไทย

นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส (Narathiwat) เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน

Cr.Tourism Authority of Thailand