ไทย

สมุทรสงคราม

สมุทรสงครามอยู่ไม่ไกลเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มากนัก แต่ชาวบ้านก็ยังมีวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมอยู่ค่อนข้างมาก หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม การเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม จะเป็นสถานที่ที่สามารถชมสวนผัก , การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือการเที่ยวชมตลาดน้ำท่าคา

Cr.Tourism Authority of Thailand