ไทย

ลพบุรี

ลพบุรีเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเขาวงพระจันทร์ที่ถือว่าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี

Cr.Tourism Authority of Thailand