ไทย

อุทัยธานี

อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการเป็นมรกดโลกทางธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืช มีลำธาร และมีสิ่งสำคัญที่สุด คือ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

Cr.Tourism Authority of Thailand