ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.สุโขทัย

งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ

งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ

ชื่อ : ททท. สำนักงานสุโขทัย   เบอร์โทร : 0 5561 6228-9

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 0 5567 1466

วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 2561   ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ / อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ชมการจำลองหมู่บ้านวิถีไทย ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน การออกร้านจำหน่ายผ้าทอหาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจก เครื่องเงินและเครื่องทองลายโบราณ


ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ : ททท. สำนักงานสุโขทัย   เบอร์โทร : 0 5561 6228-9

ที่อยู่ : สำนักงานจังหวัด โทรศัพท์ 0 5561 1619

วันที่ 16 - 25 พ.ย. 2561   ณ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง-เสียง ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง พนมหมาก พนมดอกไม้ ประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของสุโขทัย การละเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง