ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางตอนล่างของภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองมีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ชื่อเมือง “พิจิตร” นั้น มีความหมายว่า “เมืองงาม”


วัดท่าหลวง

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เรามาพิจิตรต้องไม่พลาดที่จะมากราบหลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองพิจิตร  พระอุโบสถเปิดให้เข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น 

นอกจากนี้หากใครไปพิจิตรในช่วงเดือนมกราคม ขอแนะนำให้แวะเที่ยวชมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร

งานนี้เป็นงานบวงสรวงหลวงพ่อเพชร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การออกร้านค้าเหล่ากาชาด นิทรรศการบุปผาชาติ  การแข่งขัน   กีฬาพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียงบารมีหลวงพ่อเพชร ขบวนแห่บัวพุทธบูชา การไหลเรือไฟ ระยะเวลาจัดงาน  เดือนมกราคม 

สอบถามรายละเอียด ที่

- สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 4977

- กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร โทร. 0 5661 3096

เที่ยวย่านเก่าวังกรด

ตลาดเก่าวังกรดในพื้นที่ชุมชนย่านเก่าวังกรด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ที่ตำบลวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6  กิโลเมตร 

ย่านชุมชนเก่าเปิดวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่ 08.30-15.00 น.

ตลาดเก่าเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-15.00 น

แต่ถ้าใครสนใจไปฉลองวันวาเลนไทน์ ก็ไปเที่ยว   งานเติมรักวันวานย่านเก่าวังกรดกันได้   เพราะงานนี้ เป็นงานที่จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเทศกาลวันวาเลนไทน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร  โทร. 0 5661 1611

วัดโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วัดนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรแล้ว สร้างสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือพระพุทธเจ้าเสือ พระนามเดิมคือขุนหลวงสรศักดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา คุณพระ! 300 ปีมาแล้ว พระเจ้าเสือทรงโปรดให้สร้าง เป็นอนุสรณ์ระลึกสถานที่พระองค์ประสูติ ณ สถานที่แห่งนี้  สิ่งที่ได้เห็นนั้น ขนาดของวัดนั้นค่อนข้างใหญ่ ซุ้มประตูวัดมีขนาดสูงใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้นซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยา ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างเรียกกันว่า “หลวงพ่อโต” หากไปพิจิตรในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ขอแนะนำให้ลองแวะชมชิมงานส้มโอหวานและของดี อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

งานนี้เป็นงานที่นำผลิตภัณฑ์ของดีในแต่ละตำบลมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน จัดขึ้นทุกปีในเดือนมีนาคมและเมษายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  กิจกรรมในงานมีดังนี้

1. พิธีบวงสรวงหลวงพ่อโต    

2. พิธีบวงสรวงพระเจ้าเสือ    

3. ประกวดไก่ชนพื้นเมืองสวยงาม    

4. การชกมวยไทย    

5. การแสดงแสง สี เสียง ตำนานสมเด็จพระเจ้าเสือ     

6. มหรสพสมโภช เช่น ลิเก ภาพยนตร์ รำวงพื้นบ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  โทร.0 5668 9021

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หรือ วัดหิรัญญาราม

เดิมชื่อ วัดวังตะโก ริมแม่น้ำน่าน อยู่ที่อำเภอโพทะเล หลวงพ่อเงินท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากและขึ้นชื่อวัตถุมงคลของชาวพิจิตรเลื่องลือทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นที่นิยมของเหล่าเซียนพระมากมายที่ต้องหามาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล จุดที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร  พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนได้ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง และท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ส่วนชั้นล่าง จะจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป เครื่องปั้นดินเผา สามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.