ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีบันทึกในศิลาจารึกของสุโขทัย เรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในการทำศึกสงคราม ภายหลังเรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เมืองปากน้ำโพ ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า จังหวัดนครสวรรค์ เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายระหว่างประเทศ 
พระจุฬามหาเจดีย์

พระจุฬามณี ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ สร้างตรงฐานพระเจดีย์เก่า ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ 19 ปลายกรุงสุโขทัยอายุ 600 ปีมาแล้ว  ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น 4 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ให้สักการะบูชา 4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง และภายในโดมเจดีย์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วย   ประตูทางเข้าด้านล่างเปิดทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5622 2009, 0 5622 6199

เขาหน่อ-เขาแก้ว

บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงจำนวนมากและฝูงค้างคาวในเวลาเย็น      สำหรับเขาแก้วอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเขาหน่อ ปัจจุบันมีถนนคั่นกลางอย่างชัดเจน เขาแก้วมีถ้ำหลายถ้ำอันเป็นที่อยู่ของฝูงค้างคาว โดยเฉพาะในเวลาพลบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากินจากปากถ้ำนับล้านตัว สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่ผู้พบเห็น


เมืองโบราณจันเสน และ พิพิธภัณฑ์จันเสน

สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวาราวดี  บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม  ล้อมรอบด้วยคูเมืองซึ่งกว้าง 20 เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็นร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาว 800 เมตร  กว้าง 700 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 300 ไร่เศษ  เนื่องจากบริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน”  ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วยเศษดินเผาอาทิ พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร  ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก  ใบหอกที่ทำด้วยสัมฤทธิ์ ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน   ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.


เทศการตรุษจีนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองนครสวรรค์   งานตรุษจีนจะเริ่มวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562  ชมขบวนแห่ขบวนมังกร สิงโต เจ้าแม่กวนอิม โคมไฟ (เต็งลั้ง)  สว่างทั่วเมืองปากน้ำโพ กว่า 10,000 ดวง และการแสดงอื่น ๆ ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์  ถนนสายมังกรนครสวรรค์สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562  ชมขบวนแห่กลางวัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ชมขบวนแห่กลางคืน เป็นขบวนแห่อันน่าประทับใจ โดยเฉพาะการเชิดสิงโตและมังกรทอง การจัดงาน 12 วัน 12 คืน

คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ททท.สำนักงานนครสวรรค์  โทร.0 5622 1811

ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดพระปรางค์เหลือง

วัดพระปรางค์เหลือง  ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าน้ำอ้อย กรมศิลปากรคำนวณอายุจากสถานที่มีอายุเกิน 230 ปีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1762  หรือปลายสมัยอยุธยา  จากบันทึกของพระวิหารและพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระพุทธเจ้าหลวง ได้เดินทางไปยังวัดพระปรางค์เหลืองถึง  3 ครั้งด้วยกัน   ซึ่งในปี 2562 จะมีการจัดขบวนเรือเสด็จประพาสต้น(จำลอง) กลางลำน้ำเจ้าพระยา จัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดกิจกรรมแข่งเรือยาวพระราชทาน  ระยะเวลาจัดงาน 11-12 สิงหาคม 2562 โทร. 0 5626 7374 ต่อ 115