ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.ปราจีนบุรี

เทศกาลล่องแก่งหินเพิง

เทศกาลล่องแก่งหินเพิง

ชื่อ : ททท. สำนักงานนครนายก   เบอร์โทร : 0 3731 2282 , 0 3731 2284

ที่อยู่ : ชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งหินเพิง โทรศัพท์ 0 3745 1204

วันที่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2561      ณ พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ที่ 9 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง  โดยผ่านแก่ง 6 แก่ง ได้แก่ แก่งหินเพิง แก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน  แก่งลูกเสือ  แก่งวังไทร  และแก่งงูเห่าช่วงสัปดาห์ล่องแก่งหินเพิง(ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม )  จะมีการแสดงมหรสพ  การจำหน่ายสินค้า OTOP  และการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย