ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.จันทบุรี

งานเปิดโลกอัญมณีและของดี เมืองจันท์ จังหวัดจันทบุรี

งานเปิดโลกอัญมณีและของดี เมืองจันท์ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อ : ททท. สำนักงานระยอง    

เบอร์โทร : 0 3865 5420-1

ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี    

โทรศัพท์ 0 3930 3118

วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 2561    ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณี และเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

งานเปิดโลกอัญมณีและของดี  เมืองจันท์  จังหวัดจันทบุรี ภายในงานสามารถชมการแสดงเครื่องประดับมูลค่านับร้อยล้านบาทและการออกร้านจำหน่ายอัญมณี