ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.สิงห์บุรี

เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี

เทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงห์บุรี

ชื่อ : ททท. สำนักงานลพบุรี     เบอร์โทร : 0 3677 0096-7

ที่อยู่ : จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3650 7115

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 - 3 ม.ค. 2562    ณ เทวาลัยพระพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีประกวดหุ่นปลาสวยงาม การประกวดอาหารเมนูปลา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และการแสดงดนตรี