ไทย

เทศกาลและงานประเพณี จ.น่าน

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์

ชื่อ : ททท. สำนักงานแพร่     เบอร์โทร : 0 5452 1127

ที่อยู่ : เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 0 547 0234 ต่อ 138,139

วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2561   ณ แม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การแข่งขันเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือสวยงาม การประกวดกองเชียร์ งานมหรสพ การแสดง และจำหน่ายสินค้าต่างๆ