ไทย

งานเทศกาลและประเพณี จ.เชียงราย

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย

ชื่อ : ททท. สำนักงานเชียงราย  เบอร์โทร : 0 5371 7433, 0 5374 4764-5

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5360 1758 ,0 5371 7400

วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562    ณ สวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ชมการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว อาทิ ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ และการแสดงทางวัฒนธรรม และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานสีสันดอยตุง

ชื่อ : ททท. สำนักงานเชียงราย  เบอร์โทร : 0 5371 7433, 0 5374 4764-5

ที่อยู่ : ดอยตุง โทรศัพท์ 0 5376 7017

วันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2562    ณ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย

ผลิตภัณฑ์งานมือ, อาหารพื้นเมือง, การแสดง, กิจกรรม DIY, การละเล่นสะท้อนชีวิตคนอยู่กับป่า เป็นต้นฯ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน ยังมีส่วนร่วมช่วยสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามของหลากหลายชนเผ่าอีกด้วย

งานเชียงรายดอกไม้งาม

ชื่อ : ททท. สำนักงานเชียงราย เบอร์โทร : 0 5371 7433, 0 5374 4764-5

ที่อยู่ : เทศบาลนครเชียงราย  โทรศัพท์ 0 5371 1333 ต่อ 113

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2562   ณ สวนตุงและโคม จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์