ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เป็นตึกที่มีความโดดเด่นและเป็นที่สะดุดตาจากสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร้ค ภายในจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีตู้เก็บสมุนไพร ครกบดยา รางบดยา หินฝนยา ตลอดจนตำรายาไทยให้ นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม

ที่ตั้ง : ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี


พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนสมัยก่อน มีตะเกียงโบราณที่เป็นของสะสมนับหมื่นดวง มากมายหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีลอตเตอรี่สยามรัฐรุ่นแรก มีอายุกว่า 70 ปี ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ที่ตั้ง : เลขที่ 135 ถนนปราจีนตคาม  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี


วัดแก้วพิจิตร

มีจุดเด่นที่อุโบสถสถาปัตยกรรมและลวดลายผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร ที่มีความโดดเด่นสะดุดตา นอกจากนี้ยังมีภาพปริศนาธรรมแทรกไว้ตามแต่ละจุดภายในบริเวณวัด

ที่ตั้ง : ถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี 25000


แก่งหินเพิง

เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำใสใหญ่ในเขตอำเภอนาดี  โดยแก่งหินเพิงจะสวยที่สุดในฤดูน้ำหลาก ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นกิจกรรมผจญภัยล่องแก่ง โดยจะผ่านแก่งต่าง ๆ เช่น แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร เป็นต้น

ที่ตั้ง : ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220