ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ตราด

จังหวัดตราด อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีเกาะจำนวนมากจังหวัดหนึ่ง และมีเกาะสวยๆ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมหลายเกาะ และยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวแนวอื่นนอกจากนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีการคมนาคมทางถนนที่สะดวกสบาย และมีสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงเป็นประจำทุกวัน ทำให้เมืองแห่งนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งขึ้นต่อไป 

 

 


สุดแผ่นดินตะวันออกที่แหลมงอบ

จุดชมวิวแหลมงอบ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มีประภาคารสูงสัญลักษณ์สำคัญตั้งอย่างโดดเด่น และป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ที่สำคัญจุดนี้ยังเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของทางฝั่งตะวันออก


ทะเลมรกตในหมู่เกาะทะเลตราด

ที่สุดแห่งความงดงามของทะเลตะวันออก น้ำทะเลสีสวยใส หาดทรายสีขาวนวล และท้องฟ้าสีน้ำเงินคราม หมู่เกาะต่าง ๆ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะขาม เกาะรัง เกาะกระดาด ฯลฯ


ลานตะบูนท่าระแนะ

มหัศจรรย์พื้นที่ดึกดำบรรพ์ที่ต้องล่องเรือเข้าไปใน 4 ป่า จึงจะได้พบกับมิติแห่งความงดงามของรากไม้ต้นตะบูนจำนวนมากที่สานกันเป็นเกลียวแผ่ขยายตัว อยู่บนหน้าดินเป็นวงกว้างหลายไร่


มหัศจรรย์หาดทรายดำ

พื้นที่ซึ่งธรรมชาติสรรค์สร้างให้มีเพียง 1 เดียวในสยาม เพลิดเพลินกับเส้นทางเดินชมป่าโกงกางที่ลัดเลาะไปสู่ชายทะเลและสัมผัสความมหัศจรรย์พื้นทรายสีดำสนิท


ล่องเรือมาดบ้านสลักคอก

บ้านสลักคอก ตั้งอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกของเกาะช้าง ที่นี่เป็นเพียงชุมชนบ้านชาวประมง แต่มีกิจกรรมล่องเรือมาดชมผืนป่าชายเลน แนวคิดของชุมชนที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้ล่องเรือมาดมาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด