ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ชุมพร

ชุมพร คือประตูสู่ภาคใต้ และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่ง มีความโดดเด่นในเรื่องความงามของโลกใต้ทะเล มีสรรพชีวิตมากมาย เช่น หอยมือเสือที่เกาะง่าม เกาะมัตตรา ปะการังสวยงามที่เกาะลังกาจิว เกาะง่าม กิจกรรมดำน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวชุมพร

 

 


ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อนุสรณสถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยของสยามประเทศและทรงเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน  บริเวณใกล้ๆศาลฯ มีเรือรบหลวงชุมพร  เป็นเรือรบตอปิโดขนาดใหญ่ที่ปลดประจำการ เมื่อ พ.ศ. 2518


หมู่เกาะชุมพร

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลประกอบด้วยหมู่เกาะกว่า 40 เกาะ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เกาะจระเข้ ในเขตอำเภอปะทิว จดเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะเสม็ด เกาะมะพร้าว เกาะมัตรา เกาะทองหลาง เกาะลังกาจิว ในเขตอำเภอเมือง และหมู่เกาะในเขตอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก จนถึงอ่าวท้องครก ในเขตอำเภอหลังสวนบางเกาะเป็นจุดดำน้ำ เช่น เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะมัตรา เกาะลังกาจิว เกาะละวะ เกาะทะลุ ฯลฯ


จุดชมวิวเขามัทรี

จุดชมวิวทิวทัศน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ 360 องศา ด้านล่างทางซ้ายเป็นชุมชนประมงปากน้ำชุมพร และท่าเทียบเรือประมง ด้านขวามองเห็นหาดภราดรภาพ และท้องทะเลชุมพรได้กว้างไกล บนจุดชมวิวยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา มีร้านจำหน่ายของว่าง รังนก และร้านกาแฟเปิดให้บริการ


ล่องแพพะโต๊ะ

พะโต๊ะ กิจกรรมซอฟแอดแวนเจอร์ ล่องแพท่ามกลางผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา สองฝั่งลำน้ำเป็นป่าดงดิบและสวนผลไม้ จึงมีการจัดกิจกรรมในคลองพะโต๊ะตลอดทั้งปี โดยเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ และนกเงือก ซึ่งหากินอย่างอิสระในป่าธรรมชาติริมคลอง บางช่วงของสายน้ำเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุด สวนปาล์ม และสวนยางพารา


หาดทุ่งวัวแล่น

ชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวละเอียด ทอดตัวยาวสุดสายตา ลักษณะเป็นหาดที่มีความลาดเอียงน้อยน้ำทะเลสวยใสเหมาะแก่การเล่นน้ำ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ส่วนทางด้านใต้ของหาดที่ติดภูเขานั้นเป็นหาดหิน ตลอดแนวชายหาดทุ่งวัวแล่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่พัก ร้านอาหาร โรงเรียนสอนดำน้ำ และร้านเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ