ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.พัทลุง

พัทลุง เมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศ เป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงของไทยที่ขึ้นชื่อ อย่างมโนห์ราและหนังตะลุงซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาอย่างเนิ่นนาน นอกจากนี้แล้วพัทลุงยังมีแหล่งธรรมชาติที่สำคัญระดับประเทศอย่างทะเลน้อย ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืด ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหลากหลายพันธุ์ ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาเที่ยวชมอีกด้วย

 

 


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 3จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-ชมทะเลบัวแดงเป็นแหล่งดูทะเลบัวแดงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 

-ชมนกนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพอาศัยอยู่ประมาณ 287ชนิด

พิกัด GPS : 7.776695, 100.123801

- สัมผัสวิถีชีวิตควายน้ำ

- คลองปากประ ตอนเช้าประมาณ 06.00 น. เป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมทั้งชมวิถีการยกยอยักษ์

พิกัด GPS : 7.725411, 100.111562

- ชุมชนหัวลาน หัวเลี้ยว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทะเลน้อย บรรยากาศเป็นชุมชนพื้นบ้าน มีขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน และมีการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดในชุมชน เกือบทุกครัวเรือน เช่น กระเป๋า เสื่อ ฯลฯ นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ได้

พิกัด GPS : 7.778224, 100.122945

-สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

พิกัด GPS : 7.777596, 100.122914


ล่องแก่งลานข่อย

การล่องแก่งในพื้นที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เริ่มเมื่อประมาณปี 2554โดยอาศัยลำคลองห้วยน้ำใสเป็นสายน้ำในการล่องแก่ง นับว่าเป็นธารน้ำที่สวยงามมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล่องแก่ง เพราะสายน้ำไหลผ่านโขดหินและธรรมชาติที่สวยงาม ระยะทางประมาณ 5กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแก่งนาน 2-3ชั่วโมง เป็นการล่องแก่งหนึ่งเดียวในประเทศช่วงหน้าแล้งน้ำมาก  หน้าฝนน้ำน้อย  ตลอดเส้นทางจะมีสต๊าฟที่มีความชำนาญคอยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิดอันตราย หรือหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ไม่ต้องการล่องแก่ง ก็สามารถลงเล่นน้ำได้ พร้อมกันนี้ก็ยังมีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนในยามค่ำคืนอีก


บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น

บ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่บริเวณเขาชัยสน ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง อบต.เขาชัยสน ได้พัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีที่พัก ห้องอาบน้ำร้อน บ่อแช่น้ำร้อนไว้บริการ ทางด้านเหนือของบ่อน้ำร้อนประมาณ 700เมตร เป็นที่ตั้งของถ้ำพระ ภายในมีบ่อน้ำเย็น มีน้ำลึกประมาณ 1เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ด้านบนของถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระนอน และยังมีภาพผนังถ้ำที่สวยงาม บ่อน้ำร้อนของที่นี่มีน้ำร้อนใต้ดินเป็นน้ำพุ่งขึ้นมา ผ่านตามช่องเปิดใต้ดินที่มีโครงสร้างหลายลักษณะต่างกัน และอุณหภูมิของน้ำจะสูงขึ้นหากได้รับแรงสะเทือน  น้ำร้อนในบ่อมีอุณหภูมิ  ประมาณ  60  องศาเซลเซียส  เป็นน้ำแร่ที่สามารถรักษาโรคบางชนิดได้  เช่น  โรคอัมพฤกษ์  โรคปวดเมื่อย  เป็นต้น


นาโปแก

อ.ควนขนุน แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวพัทลุงแบบดั้งเดิม ขนานแท้ ที่มาของชื่อ “นาโปแก” มาจากคำว่า นาคือ ทุ่งนา และโปแกเป็นสำเนียงภาคใต้ คือ ปู่แก ซึ่งสำเนียงคนพัทลุง จะออกสำเนียงเป็น โปแก หรือพ่อแก่นั่นเอง ที่นี่เกิดขึ้นจากการนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตท้องทุ่ง การทำนา ปลูกข้าวแบบดั้งเดิม อาหารพื้นถิ่น  และมีการนวดเฉพาะจุดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ คือนวดแก้ปวดประจำเดือน