ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดในภาคใต้  เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีอดีตอันยาวนานสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับการค้าขายทางทะเลของภูมิภาค มีการค้นพบวัตถุโบราณ และหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ หลายอย่าง

 


วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุฯ เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า (พระทันตธาตุ) ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุฯ เป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้


วัดเจดีย์ (ตาไข่)

วัดเจดีย์ (ตาไข่) สิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของรูปไม้แกะสลักเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ที่อยู่ภายในวัด เชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัด จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า“ขอได้ ไหว้รับ”โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและการค้าขายขอพร บนบานศาลกล่าวขอให้มีโชคลาภ แล้วจึงนำสิ่งของมาแก้บน ภายในวัดจึงเต็มไปด้วยสิ่งของที่ถูกเอามาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับ


วัดเขาขุนพนม กราบไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดเขาขุนพนม เชื่อว่าในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ ชาวเขาขุนพนมจึงได้ร่วมมือกันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณชะง่อนหินเชิงเขาซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ประทับขณะผนวชอยู่ ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรรม และความกล้าหาญในการกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ได้ร่วมกันสร้างพระบรมสาทิสลักษณ์ ทั้งในเพศบรรพชิต และชุดฉลองพระองค์นักรบ แล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้


ตลาด 100 ปี ปากพนัง

เป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า 100 ปีสร้างด้วยไม้ มีความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตผู้คนแถวนั้น จึงดูมีมนต์ขลังดึงดูดให้เข้าไปเยี่ยมชม ปัจจุบันตลาดจะขายในช่วงบ่ายสามโมงถึง 6 โมงเย็น ขายอาหารและขนมพื้นบ้าน อย่างขนมลามันขี้หนู (หัวมันชนิดหนึ่ง) และแห้วพื้นบ้าน รวมถึงอาหารทะเลสดๆ และมีปลากระบอกแห้งของขึ้นชื่อของที่นี่ รวมไปถึง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง  และอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถซื้อนำกลับไปเป็นของฝากได้


แหลมตะลุมพุก กังหันลม

แหลมตะลุมพุก อยู่ที่ชายหาดปากพนัง  เป็นชายหาดสีขาวโค้งเรียวยาวไปตามชายฝั่งทะเลแนวเหนือ-ใต้ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์จนถึงปลายแหลมได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับทัศนียภาพให้สวยงามขึ้น เป็นแหล่งรวมร้านอาหารซีฟู้ด  นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมล่องเรือปากพนัง เป็นการนั่งเรือไปตามแนวแม่น้ำปากพนัง ชมวิวทิวทัศน์บ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำได้ด้วย