ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน มีสถานที่ที่โดดเด่นเชิงประวัติศาสตร์หลายแห่ง และมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตก ,สวนนก,เขตรักษาพันธุ์ปลา และฟาร์มจระเข้ อีกด้วย

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมชื่อ “วัดลานมะขวิด” เป็นวัดเก่าแก่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จธุดงค์มาพบเมื่อครั้งสมัยยังทรงผนวช และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์จึงทรงรับสั่งให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ใหม่ จุดเด่นของวัดป่าเลไลยก์ คือจะมองเห็นวิหารสูงเด่นแต่ไกล ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของ“หลวงพ่อโต” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวสุพรรณบุรี และจังหวัดอื่นๆ


ตลาดร้อยปีสามชุก

ตลาดสามชุกร้อยปี อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิม  สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ขุนจำนงค์ เป็นอาคารไม้โบราณขนาด 3 ชั้น  ซึ่งท่านเจ้าสัวเจ้าของตลาดมอบให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อน  ร้านถ่ายรูปโบราณที่ยังมีกล้องถ่ายภาพเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีให้บริการ ร้านขายยาสมุนไพร และเพลิดเพลินกับขนมอาหารพื้นเมือง กาแฟโบราณที่ยังใช้เครื่องคั่วกาแฟแบบดั้งเดิม บริเวณริมน้ำ ยังคงมีสภาพและรูปแบบเดิมเหมาะแก่การอนุรักษ์ และรักษาให้เป็นวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีนอีกแห่งหนึ่ง


เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย และเขื่อนแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปลานิล ปลาบึก ปลาทับทิม รวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆ  โดยเฉพาะในยามเย็นสามารถนั่งริมเขื่อนชมพระอาทิตย์ตกซึ่งมีความสวยงามมาก


อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ของป่ามากแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ 198,422 ไร่ อาณาเขตติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจุดชมทิวทัศน์ 3 จังหวัดให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศ นอกจากนี้มีน้ำตก ถ้ำป่าสนสองใบ และมีจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามบนยอดเขาที่สูงที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมในช่วงปลายฝนต้นหนาว คือ “ยอดเขาเทวดา” ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,123  เมตร รวมทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่รองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในการรักธรรมชาติ


อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ เหมาะกับการตั้งแคมป์ กางเต็นท์นอน หรือนอนบนแพลอยบนน้ำ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า “ปางอุ๋ง…สุพรรณ” ซึ่งป่าแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของชุมชนที่ได้ช่วยกันพัฒนาและดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้านให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ป่าชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ