ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน้าผาสูงที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่บริเวณด้านข้างหน้าผา จะมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี, น้ำตกห้วยทรายใหญ่ น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของอีสาน , ปราสาทบ้านเบ็ญ ศาสนสถานขอมขนาดย่อม ประกอบด้วยปรางค์อิฐ 3 หลัง  ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ที่สร้างแยกกัน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน

แก่งสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร

สามพันโบกเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ในช่วงฤดูน้ำหลากจะจมอยู่ใต้น้ำและถูกกัดเซาะด้วยแรงของกระแสน้ำวนจนเกิดเป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อยมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก (คำว่า “โบก” เป็นภาษาลาว แปลว่า “แอ่ง”) เมื่อฤดูแล้งมาถึง สามพันโบกจะโผล่พ้นน้ำ ปรากฎเป็นหาดทรายและแก่งหิน ที่กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกลางลำน้ำโขง ที่ได้รับการขนานนามว่า "แกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำโขง" ช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยวคือ เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี


บ้านปะอาว

ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นเวลากว่า 200 ปีมาแล้วที่ชาวบ้านอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์และมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการทำเครื่องทองเหลืองแบบโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และการทอผ้าไหม ตามกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ และยังมีศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองเหลืองและผ้าไหมให้ซื้อหากลับไปได้อีกด้วย


อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ป่าสมบูรณ์ชายแดนสามประเทศ ไทย-ลาว –กัมพูชา ที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมมรกต"  มีพื้นที่รอยต่อ 3 อำเภอคือ อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน  น้ำตกห้วยหลวงอันงดงาม  ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว) มีหาดทรายขาว น้ำเป็นสีมรกต สวนหินพลาญยาว กลุ่มหินรูปร่างแปลกตา ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง จุดชมทิวทัศน์ผาผึ้ง เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวชายแดนลาวและกัมพูชา แก่งศิลาทิพย์ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่บริเวณลานหินกลางลำธารจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “กุมภลักษณ์” หินที่ถูกกระแสน้ำวนกัดเซาะจนเกิดเป็นหลุมกลมมากมาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ดูสวยงามแปลกตา


อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ ในอำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีเนินสูงต่ำสลับกันไป ประกอบด้วยป่าผลัดใบและทุ่งหญ้า สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ดอนตะนะ เป็นเกาะที่เกิดขึ้นขวางลำน้ำมูล แก่งตะนะ มีโขดหินทรายขนาดมหึมากั้นกลางให้ลำน้ำมูลแบ่งออกเป็น 2 สาย ถ้ำพระ หรือถ้ำภูหมาไน ลานผาผึ้ง และน้ำตกตาดโตน