ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี  หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2530  ต่อมาทางจังหวัดได้ปรับปรุงพื้นที่ถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน


คำชะโนด

ตั้งอยู่ที่วัดศิริสุทโธ ตำบลวังทอง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ ความเคารพ มีผู้กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นปากเมืองบาดาลที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคตามความเชื่อของชาวอีสานและชาวลาว ซึ่งในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีต้นชะโนดขึ้นปกคลุมหนาแน่นเป็นจำนวนมาก ต้นชะโนด มีลักษณะคล้ายกับต้นตาลและต้นมะพร้าวรวมกัน ภายในสถานที่แห่งนี้มีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  เปิดตั้งแต่ 6.00-18.00 น.


อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน  ตำบลเมืองพาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายซึ่งถูกการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง


ทะเลบัวแดง

ตั้งอยู่ในหนองหาน อำเภอกุมภวาปี  แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก มีพื้นที่ประมาณ 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถชมได้ในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตา งดงาม อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง  ช่วงเวลาเหมาะกับการล่องเรือชมดอกบัวแดง คือช่วง 6.00-11.00 น.   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท.อุดรธานี  042-325406-7

โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค มีเนื้อที่ 307.8 ตารางกิโลเมตร บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตตำบลทับกุง  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 600 เมตร  อากาศเย็นตลอดปี  สาเหตุที่ถูกเรียกว่า ภูฝอยลมเนื่องจากพบสาหร่ายฝอยลมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ แต่ปัจจุบันเหลือจำนวนน้อยลงไปมาก   ภูฝอยลมจัดเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีแปลงปลูกสาธิต และสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี   ภูฝอยลมมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว และสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ มีกิจกรรมเดินป่า