ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ปัตตานี

ปัตตานี คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ฯลฯ และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล

มัสยิดกลางปัตตานี

มัสยิดกลางปัตตานี ตั้งอยู่บนถนนยะรัง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี ก่อสร้างเมือปี 2497 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมือวันที่ 25 พฤษภาคม 2506  โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ศูนย์กลางสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในเมืองปัตตานีและพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศ มีรูปทรงคล้ายกับทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่ มีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่ 2 ข้าง ส่วนภายในมัสยิดประดับด้วยหินอ่อนอย่างสวยงาม


มัสยิดกรือเซะ

มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หรือทางหลวงแผ่นดินสาย 42 บริเวณ บ้านกรือเซะ ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นแบบเสากลมก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง บริเวณใกล้เคียงนั้นมีที่ฝังศพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.2121–2136)


หาดตะโละกาโปร์

 หาดตะโละกาโปร์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอยะหริ่ง ข้ามคลองยามูตามสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผ่านพื้นที่สวนป่าชายเลนและหมู่บ้านไปจนถึงทางแยกเข้าสู่หาด รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาดขนานกับชายฝั่งทะเล  มีเรือกอและหลากสีสรรของชาวประมงจอดอยู่เป็นจำนวนมาก หาดทรายแห่งนี้ทอดยาวออกไปเรื่อย ๆ เพราะเกิดจากกระแสน้ำพัดเอาตะกอนทรายมาทับถมพอกพูน เหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติ มีทิวสนและต้นมะพร้าวให้ความร่มรื่นสวยงาม


วังยะหริ่ง

วังยะหริ่ง ตั้งอยู่ในซอยพิพิธราษฎร์บำรุง สร้างโดยพระยาพิพิธเสนามาตฯ เมื่อ พ.ศ.2438 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทย มุสลิม จีน และยุโรป ตัวอาคาร เป็นลักษณะสองชั้น โดยชั้นล่างเป็นลานโล่งใต้ถุนสูง ส่วนชั้นบน แบ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ และห้องพักของเจ้าเมืองและบุตรธิดา ช่องรับแสงประดับด้วยกระจกสีสด ช่องระบายอากาศ หน้าจั่วทำด้วยไม้ฉลุลวดลายงดงาม  จุดเด่นของบ้าน คือ บันไดโค้งแบบยุโรป บริเวณโดยรอบวังแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้ร่มรื่น อายุกว่า 100 ปี  ปัจจุบันวังยะหริ่งยังคงเป็นที่พักอาศัยของทายาท ซึ่งเป็นผู้ดูแลวังเป็นอย่างดี การเข้าชมวังสามารถติดต่อขออนุญาตได้ที่ทายาทเจ้าของวัง


วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)

ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระหว่างสถานีนาประดู่กับสถานีป่าไร่ ห่างจากตัวเมือง 31 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ หลวงปู่ทวดเป็นพระเกจิอาจารย์ดังในตำนานสามารถเหยียบน้ำทะเลทำให้กลายเป็นน้ำจืดให้ลูกเรือได้ดื่มแก้กระหายเมื่อครั้งหลวงพ่อร่องเรือไปยังกรุงศรีอยุธยาเจอพายุทำให้น้ำดื่มและอาหารสูญหายไปในทะเล   ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ มณฑป อุโบสถ และหอระฆัง ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.