ไทย

4 เท่...น่าเที่ยว จ.ยะลา

ยะลา คือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย ตัวเมืองยะลานั้นมีการวางผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทางกว้างขวาง ดูสบายตาน่าชม และมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่าค้นหา

 


ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลา ถนนพุทธภูมิวิถี

ภายในศาลเจ้าฯ ประดิษฐานรูปเหมือนองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ แป๊ะกง และองค์พระองค์อื่นๆ ที่เคารพนับถือของประชาชน ทุกปีหลังวันตรุษจีน 15 วัน มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ้ง) ยะลา จะจัดงานแห่พระลุยไฟซึ่งมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


อุโมงค์ปิยะมิตร บ้านปิยะมิตร

อยู่บนเส้นทางเดียวกันกับทางไปน้ำพุร้อนและน้ำตกอินสร โดยเลยน้ำพุร้อนไป 4 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว 1 กิโลเมตร กว้าง 15-18 เมตร มีทางเข้าออกหลายทาง เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519 ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันด้านนอกอุโมงค์มีการจัดนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่า เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00-16.30 น.


สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง

สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 เป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งเป็นศูนย์ศึกษาและทดลองปลูก เนื่องจากเมืองเบตงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด เช่น คาร์เนชั่น ลิลลี่ เบญจมาศ กุหลาบ เยอร์บีร่า เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสภาพอากาศและทัศนียภาพของแปลงดอกไม้ที่งดงาม


ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตู้แรกตั้งอยู่ที่บริเวณมุมถนนสุขยางค์ สี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2467 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีวิทยุกระจายเสียงอยู่ส่วนบนของตู้ จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รายงานข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตงได้รับฟังและยังใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้ ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูง 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก