ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.อ่างทอง

ปัจจุบันอ่างทองอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่น ทั้งงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา และการผลิตเครื่องจักสาน และเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงามน่าสนใจมากมายกว่าถึงกว่า 200 วัด บางวัดมีความน่าสนใจจนมีนักท่องเที่ยวไปเยือนไม่ขาดสาย ระยะหลังมีชาวบ้านปลูกดอกไม้อย่างดาวเรือง ทานตะวัน เป็นทุ่งกว้าง กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปชมกันอย่างเนืองแน่น

วัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สักการะรูปหล่อหลวงพ่อสด (หลวงพ่อสด จันทสโร) หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว ชมวิหารจัตุรมุขยอดบุษบกกลาง 5 ชั้น สูง 48 เมตร กว้าง 24 เมตร ยาว 33 เมตร  อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวหัวไผ่ กล่าวว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปมาได้ จึงนิยมเรียกกันว่า "หลวงพ่อโยก" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยา


วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งามที่สุด วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองภายในวัดประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์” พระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งามที่สุด มีความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์ เล่าขานมาว่าได้ลอยน้ำมาจม อยู่หน้าวัด ชาวบ้านบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ นอกจากนี้ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ว่าเป็นพระพุทธรูปพูดได้ โดยผู้บันทึกคือ พระครูปาโมกข์มุนี เจ้าอาวาสวัดป่าโมก  พร้อมชื่นชมความงามของพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระอุโบสถซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนปลายโดยแท้


ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อยู่ภายในเขตวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อฟื้นฟูศิลปะการปั้นตุ๊กตาชาววังขึ้นใหม่ และเป็นการเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน  ตุ๊กตาชาววังที่นี่สะท้อนภาพวิถีไทย ทั้งประเพณี วัฒนธรรม เช่น การละเล่นของเด็ก วงดนตรีไทย หรือผลไม้ไทย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่า


วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด)

วัดม่วง หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตักกว้าง 63.05 เมตร ความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา  95 เมตร ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 16 ปี ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบไปด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่วิหารแก้ว ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้องค์แรก


วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง

วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง นมัสการ “พระพุทธไสยาสน์” หรือ พระศรีเมืองทอง พระปางไสยาสน์ประดิษฐานกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในโลก ความยาววัดจากปลายพระเมาลีถึงปลายพระบาท 50 เมตร พระพักตร์งดงามดูเอิบอิ่มสงบเย็น เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เหลือแต่องค์พระอยู่กลางแจ้งมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปี  โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมานมัสการอยู่เสมอ