ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ลพบุรี

ลพบุรีเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเขาวงพระจันทร์ที่ถือว่าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี

 


พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พระที่นั่งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ออกแบบและสร้างโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ชมศิลปะโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ  เปิดให้เข้าชมเวลา 7.00 น.-17.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคาร

ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด

ศาลพระกาฬตั้งอยู่ตามแนวรถไฟทางด้านตะวันออกของพระปรางค์สามสามยอด ไปสักการะขอพรจากเจ้าพ่อพระกาฬคู่บ้านคู่เมืองลพบุรี  ชมความน่ารักซุกซนของลิง  และชมพระปรางค์สามยอด ที่โดดเด่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมเขมรในศิลปะบายน  มีลักษณะเป็นปราสาทปรางค์เรียงเชื่อมต่อกัน 3 องค์ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี 

ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ ปรางค์ประธาน  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยองค์แรก และเป็นปรางค์แม่แบบของปรางค์อีกหลายแห่งในกรุงศรีอยุธยา  พร้อมชมความโดดเด่น และหาชมได้ยากของเจดีย์ทรงกลีบมะเฟือง

ที่ตั้ง : ตำบลท่าหิน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี


ทุ่งทานตะวันบาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรีปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย คือ ประมาณ 200,000-300,000 ไร่ ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกทดแทนข้าวโพด  เมล็ดทานตะวันมีสารอาหารที่มีคุณค่า นิยมนำไปสกัดทำน้ำมันปรุงอาหาร อบแห้งเพื่อรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง  และสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิตคือน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง  แหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล พื้นที่ที่ปลูกเป็นจำนวนมากได้แก่บริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนนี้สร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และพระราชทานนามเขื่อนนี้ว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันหมายถึง “เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  จุดชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อน จะอยู่บนสันเขานอกจากนี้ในช่วงปลายปีจะมีรถไฟสายพิเศษ กรุงเทพ-ป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นเส้นทางที่รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือวิ่งผ่าน เมื่อรถไฟจอดจะให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟลอยอยู่เหนือน้ำ

ที่ตั้ง : ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี