ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.พิษณุโลก

ในอดีต พิษณุโลก ได้รับการเรียกขานว่า “เมืองสองแคว” เพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้าน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลกและชาวไทยทั้งประเทศภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย อาทิ พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ นอกจากนั้นยังมี พระเหลือ วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน (วิหารแกลบ) และพระอัฏฐารศ เปิดทุกวัน เวลา 06.30-21.00 น. 


ทุ่งดอกกระดาษ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพาะชำกล้าไม้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ปลูกป่าเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ไฮไลท์ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยว คือ ชมทุ่งดอกกระดาษที่จะบานอยู่ริมผา อย่างงดงามในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และการได้ยืนชมวิวแบบพานอรามาตามผาต่างๆ ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผาไททานิค เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกัน ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและ มีอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี


ภูเขาหินปูน

ความโดดเด่นของอำเภอเนินมะปราง คือตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามแปลกตาอายุกว่า 300 ล้านปี และท้องทุ่งนาสุดกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยป่าเขาสีเขียวขจีสุดอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปี บรรยากาศเงียบสงบ ในช่วงเย็นจะมีฝูงค้างคาวนับล้านตัว บินออกจากถ้ำหินปูนในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินทุกวัน บินเกาะกลุ่มกันเป็นแถวคล้ายคลื่นพาดผ่านท้องฟ้าเป็นสายความยาวหลายกิโลเมตร


พระราชวังจันทน์ ถิ่นกำเนิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระราชวังโบราณ เดิมเป็นสถานที่ประสูติและเจริญพระชันษาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกทั้งยังเป็นที่ประทับพระองค์ เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชในสมัยเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังคงเหลือเค้าโครงของพระราชวังโบราณให้เห็นอยู่บ้าง กลายเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญ มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดวิหารทองที่ประดิษฐ์สถานพระอัฏฐารสองค์จำลองเท่าขนาดจริง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง และได้มีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยสีขาว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรทรงนั่งหลั่งน้ำจากสุวรรณภิงคาร (น้ำเต้าทอง) เพื่อประกาศอิสรภาพให้แก่ปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จัดแสดงเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังจันทน์ พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเมืองพิษณุโลก เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.


ร่องเขาแห่งนครชุม

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ในหุบเขา รายล้อมไปด้วยภูเขารอบด้าน เชื่อกันว่าในอดีตเคยเป็นที่ซ่องสุมกำลังพลฝึกทหารของพ่อขุนบางกลางท่าว เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีการขุดค้นพบเศษภาชนะเคลือบสุโขทัยจำนวนมากที่ริมแม่น้ำแควน้อยภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวก่อนทางเข้าหมู่บ้าน เรียกว่า จุดชมวิวร่องเขาแห่งนครชุม สามารถชมวิวเมืองนครชุมได้ทั้งตำบล และมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือ เขาโปกโล้น เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ต้องห้ามพลาด เมื่อมาเยือน ระยะทางเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตรคุ้มค่าแก่การเดินขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกยามเช้าสุดลูกหูลูกตาท่ามกลางอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว สามารถมาสัมผัสวิถีนครชุมด้วยการพักโฮมสเตย์ ทานหลามไก่และไข่ป่ามอาหารถิ่นขึ้นชื่อ และปั่นจักรยานชมทุ่งนาและบ่อเกลือชมธรรมชาติ