ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูน เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญไชย” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้ พระนามว่า “จามเทวี” มาปกครองเมือง

 


วัดพระธาตุหริภุญชัย

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่นซุ้มประตู 

ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัด ต้องผ่านซุ้มประตูก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร เป็นฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัย ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้น ๆ เบื้องหน้าซุ้มประตูมีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่า บนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร วิหารหลวง

เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่า "วิหารหลวง" เป็นวิหารหลัง ใหญ่มีพระระเบียงรอบด้าน และมีมุขออกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวันพระพระบรมธาตุหริภุญไชย

เป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่ลงตัวสวยงาม ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุบรรจุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม เจดีย์มีลักษณะใกล้เคียงกับ พระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่


สะพานทาชมภู

สะพานทาชมภู ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462  โดยมีพลเอกกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นวิศวกรควบคุมงาน เป็นสะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง ถัดจากอุโมงค์ขุนตาล มีความแตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น คือ เป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 87.3 เมตร ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทาย เนื่องจากปกติสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็กเพราะสามารถทนต่อแรงสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่สร้างสะพานเป็นภาวะสงครามไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้   สะพานทาชมภูทอดข้ามแม่น้ำทาและผ่านกลางทุ่งโล่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะถึงสะพานแห่งนี้ตอนเช้าตรู่ก่อนถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  1 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นจุดที่บอกว่ารถไฟได้พ้นช่วงที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนใกล้ถึงจุดหมายแล้ว


วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ อยู่ห่างจากหมู่บ้านกะเ หรี่ยง 10 กิโลเมตรภายในวิหารของวัดมีโลงแก้วบรรจุร่างของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ครูบาวงศ์” พระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านห้วยต้ม

ที่ตั้ง : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.


ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม

หมู่บ้านห้วยต้มเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าของจังหวัดลำพูน ซึ่งที่นี่จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือถักทอเป็นลายกระเหรี่ยงโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากชาวกระเหรี่ยงนิยมทอผ้าไว้ใช้เองสำหรับสมาชิกในครอบครัวความรู้นี้จึงได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ลวดลายจะเลียนแบบมาจากธรรมชาติรอบตัว รวมทั้งการให้สีย้อมที่ทำมาจากธรรมชาติ

นอกจากการทอผ้าแล้วชาวบ้านห้วยต้มยังมีฝีมือในการทำเครื่องเงิน ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสะท้อนชีวิตชาวชนเผ่า ทำเป็นลายใบไม้ ปลา กุ้ง รวมทั้งเครื่องจักรสานเป็นของใช้ในครัวเรือน ซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้ถูกนำมารวบรวมไว้ที่ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน และให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมและซื้อหางานฝีมือของชาวเผ่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 7173 8152, 06 2308 2689