ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.น่าน

น่าน จังหวัดที่รวมประชากรหลากหลาย ด้วยประวัติความเป็นมาในยุคประวัติศาสตร์ เช่น ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ฯลฯ ทำให้คนในจังหวัดน่านจึงมีภาษาพูดที่หลากหลายไปด้วย ถือเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

 


วัดภูมินทร์

เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถนนผากลอง ตำบลในเวียง ตามพงศาวดารเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี เมื่อ พ.ศ. 2139 มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์î ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ จุดเด่นของวัด คือ สร้างเป็นทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย  ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว ตัวอาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้ เป็นพระอุโบสถภายในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนัง

ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามที่สุดของวัดภูมินทร์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในนามภาพเขียนกระซิบรักบันลือโลกโดยมีการใช้สีแดง ฟ้า ดำ และน้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ ๆ คล้ายภาพสมัยใหม่ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองน่าน เป็นภาพหญิงสาวกำลังทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง เวลา 06.00-18.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5475 1169, 08 4617 1542

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำฯ และวัดภูมินทร์ ถนนผากอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น หอคำ ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน รวมทั้งใช้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดน่านแห่งแรกอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2517 อาคารแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ลักษณะการจัดพิพิธภัณฑ์ใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย ตัวอาคารโปร่งมีหน้าต่างโดยรอบ ผู้มาเที่ยวจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้านมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ภายในอาคารแบ่งเป็น 2 ชั้น

ชั้นล่าง จัดแสดงเกี่ยวกับภาควิชาชาติพันธุ์วิทยา แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน รวมทั้งเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญ เช่น การสืบชะตา และการแข่งเรือ ชั้นบน จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคเจ้าผู้ครองนครน่าน ชิ้นที่สำคัญ ได้แก่ งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นงาช้างข้างซ้ายปลียาว 94 เซนติเมตร พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามข้อมูล โทร.0 5477 2777

วัดมิ่งเมืองและเสาพระหลักเมืองน่าน

ตั้งอยู่ถนนสุริยพงศ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับการย้ายเมืองน่านลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมากและยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายอีกด้วยภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน

เสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ ๓ เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์ชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พร้อมทั้งคำอธิบายการขึ้นถวายสักการะพระหลักเมืองน่านตามทิศมงคลต่าง ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๕ ๑๑๖๙, ๐๘ ๔๖๑๗ ๑๕๔๒ การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้ถนนสุริยพงศ์ วัดจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดภูมินทร์

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,065,000 ไร่ หรือ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดน่าน คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประกอบด้วยป่า 6 ประเภท ได้แก่ ป่าดงดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนธรรมชาติ และทุ่งหญ้า เป็นแหล่งของพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธุ์และพรรณไม้เฉพาะถิ่น ได้แก่ ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl.) ซึ่งเป็นพืชหายากในประเทศไทยจะพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงถึง ๒๕ เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-ต้นมีนาคม ในเขตป่าดิบเป็นแหล่งกำเนิดต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพรรณไม้เฉพาะถิ่นของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นปาล์มลำต้นเดียวปาล์มดึกดำบรรพ์ เมเปิ้ลใบห้าแฉก ต่างจากเมเปิ้ลที่อื่นซึ่งมีสามแฉก และกระโถนพระฤาษี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งนกเฉพาะถิ่นที่หายาก คือ นกมุ่นรกตาแดง นกพญาไฟใหญ่ และนกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน สูงถึง 1,980 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ติดต่อ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 0 5462 6770

วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตั้งอยู่ตำบลม่วงตื้ด บนเนินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน บริเวณศูนย์กลางเมืองน่านเดิม หลังจากที่ย้ายมาจากเมืองปัว เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด วัดพระบรมธาตุแช่แห้งสร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ.1869-1902) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ๗ พระองค์ พระพิมพ์เงินและพระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท รูปแบบของพระธาตุแช่แห้ง  สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน