ไทย

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำปาง

ลำปาง จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่มีภูมิประเทศเป็นที่ดอนและป่าเขา ตอนเหนือเป็นที่ราบแล้วค่อยๆ ลาดต่ำลงมา ทางใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง โดยมีเทือกเขาสูงที่สำคัญมากมายให้ได้ไปท่องเที่ยว ทั้งเทือกเขาผีปันน้ำ ซึ่งเป็นเต้นกำเนิดของแม่น้ำวัง และเทือกเขาขุนตาล ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างลำปาง - ลำพูน อีกทั้งยังมีอุโมงค์ที่สวยงามให้รถไฟลอดผ่านความยาวกว่า 1 กิโลเมตรอีกด้วย

นอกจากนี้ลำปางยังเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังนิยมใช้รถม้า เป็นพาหนะในการเดินทางระยะใกล้ๆ ภายในตัวเมือง

 


วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่าง ๆ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง ที่รั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่

ที่ตั้ง : ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ เห็นทิวเขาต้นไม้เขียวขจีได้รอบทิศ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถชมทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


วัดพุทธบาทสุทธาวาส

ชื่อเดิม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกัน คือ “ดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)” ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว “Unseen Thailand” ด้วยความงดงามของทิวทัศน์ที่มีลักษณะเป็นผาหินสูงชัน ประกอบกับเจดีย์สีทองที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง ณ จุดสูงสุดของเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ วัดในบริเวณชั้นล่าง นักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปจอดในบริเวณหน้าวัดได้ ส่วนวัดบริเวณชั้นบน ตั้งอยู่บนยอดเขา นักท่องเทียวต้องขับรถขึ้นไป ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อจากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 1 กิโลเมตร

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งทอง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีธารน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 70-80 องศาเซลเซียส สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่มีลักษณะไข่แดงสุก ไข่ขาวสุกไม่แข็ง เหมือนมะพร้าวอ่อน เมื่อนำมาปรุงเป็น “ ยำไข่แช่น้ำแร่ ” ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อ บริเวณน้ำตกแจ้ซ้อนและอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ธารน้ำจากน้ำตกแจ้ซ้อนไหลมาบรรจบกับธารน้ำร้อน จากน้ำแร่กลายเป็นธารน้ำอุ่น ทางอุทยานฯ จึงสร้างที่อาบน้ำแร่มาตรฐานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเพื่อจะได้มาแช่น้ำแร่ เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวแบบครอบครัว สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลวังเงิน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อสิบปีก่อนที่อำเภองาว เพื่อฝึกช้างให้ออกไปทำงานด้านชักลากไม้ในป่า แต่ช่วงยี่สิบปีถัดมา รัฐได้ยกเลิกสัมปทานการทำป่าไม้ทั่วประเทศ ทำให้ช้างไม่มีที่อยู่ที่ทำงาน และถูกส่งกลับมาอยู่ที่โรงเรียนฝึกช้าง แต่พื้นที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับช้างทั้งหมดได้ จึงได้ย้ายสถานที่มาอยู่ที่อำเภอห้างฉัตรในปัจจุบัน แบ่งพื้นที่เป็นโรงพยาบาลช้าง คอยรักษาดูแลอาการช้างที่ป่วยและลูกช้างที่คลอดใหม่ โรงงานทำกระดาษจากมูลช้างจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นกระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมายสมุดโน้ต และอื่น ๆ โรงงานผลิตกระดาษจากมูลช้างเปิดให้เข้าชมวิธีทำกระดาษจากมูลช้างด้วย โรงงานทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างและโรงงานแก๊สชีวภาพนำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โรงช้างต้น และลานแสดงช้าง การแสดงช้างจะเน้นที่กิจกรรมของช้างที่เคยปฏิบัติในงานทำไม้เป็นหลัก ท่านที่ต้องการเรียนรู้การเป็นควาญช้าง ได้ฝึกช้างพร้อมกับได้ร่วมแสดงการแสดงช้าง หรือพักผ่อนค้างคืนที่นี่ ติดต่อศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ที่ตั้ง : อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง