น้ำมันประกาศปรับขึ้นราคา มีผลวันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 05:00น.

17 พฤษภาคม 2562, 16:21น.


        ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 18 พ.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 28.19 บาท


   - E85 ลิตรละ 20.99 บาท


   - E20 ลิตรละ 26.54 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.28 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.55 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)