กฟน. มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคง เตรียมพร้อมรับวันเลือกตั้ง

23 มีนาคม 2562, 09:50น.


        การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ความสำคัญกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างยิ่ง จึงได้ระดมกำลังพนักงานทุก กฟน. เขต เร่งลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการลัดวงจรในระบบจำหน่าย ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อเตรียมพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน รวมถึงศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 136 แห่ง ทั่วเขตจำหน่าย กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้นนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

        กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.ect.go.th