สนช. มอบเงินรางวัล"คลิปจากกล้องหน้ารถ" ประจำเดือน ก.พ. 62

22 มีนาคม 2562, 15:30น.


        นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการ“เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน คณะทำงานโครงการฯ ภาคีเครือข่ายคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี         โดยจากการคัดเลือกคลิปวีดีโอที่ส่งมายังแฟนเพจชมรมกล้องหน้ารถ รวมถึงที่อยู่ในความสนใจของสื่อสังคมออนไลน์ ผลจากการพิจารณาคลิปวีดีโอจากกล้องหน้ารถ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้รางวัลที่1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท ชื่อคลิป สายปาดเจอสายรูดไหล่ทางรางวัลที่2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ชื่อคลิป เพราะคุณคนเดียวรางวัลที่3 เงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท  ชื่อคลิป ฝ่าสัญญาณมือรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

1.ยิงสนั่น2.รถเมล์สวนเลน3.สวนเลนตลอดทาง4.แท็กซี่ชนแล้วหนีฝ่าไฟแดง5.เลี้ยวไม่ดู6.หยุดชะลอ ลดความสูญเสีย7.รถจักยานยนต์ชนสามล้อ       ประชาชนที่สนใจส่งคลิปจากกล้องหน้ารถเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งมาได้โดยตรงที่เฟซบุ๊ค 2 ช่องทาง ได้แก่ เพจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ เพจชมรมกล้องหน้ารถ โดยระบุรายละเอียดในคลิป วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ ทะเบียนรถ ฯลฯ ให้ได้มากที่สุด และขอให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับกรณีเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป          ทั้งนี้ ในแต่ละเดือนคลิปใดที่ผ่านการพิจารณา จะมีเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้ อันดับที่1 20,000 บาท  อันดับที่2 10,000 บาท อันดับที่3 6,000 บาท  และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นเดือนละ 50,000 บาท จากประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ