น้ำมันประกาศปรับราคา มีผลวันที่ 16 มี.ค.62 เวลา 05:00น.

15 มีนาคม 2562, 17:01น.


   ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มดีเซล ลด 30 สตางค์/ลิตร ,NGV ลด 21 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันเบนซิน และ แก็สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 16 มี.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 27.29 บาท


   - E85 ลิตรละ 20.64 บาท


   - E20 ลิตรละ 25.84 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.58 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.85 บาท   


   - ์ NGV ลิตรละ 16.23 บาท   


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)