แยกขยะตามสีกันเถอะ! ขยะทั่วไปมัดถุง - ขยะชิ้นใหญ่ รอทิ้งทุกวันอาทิตย์

14 มีนาคม 2562, 18:10น.


         นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันจัดเก็บขยะชุมชนทั่วไป วันละ 10,700 ตัน/วัน โดยมีรถขยะ 2,000 คัน และพนักงานเก็บขยะ 10,000 คน เข้าดำเนินการวันละ 2 เที่ยว เวลา 21:00 - 05:30 น. ของทุกวัน ซึ่งขยะทั่วไปจะไม่รวมขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้ เตียง ที่นอน ฟูก กิ่งไม้ ฯลฯ เนื่องจากรถขยะจะจัดเก็บขยะด้วยระบบอัดขยะเข้าไปในรถ ทำให้ขยะชิ้นใหญ่อัดเข้าไปไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของรถชำรุด

        สำนักงานเขตจะกำหนดการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ของเดือน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการนัดหมายในชุมชน นำรถบรรทุก 6 ล้อออกไปจัดเก็บให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่ม แต่ปัญหาคือบางครั้งประชาชนไม่ทราบ เลยมักง่ายทิ้งทั่วไปตามลำคลอง ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย แนะสอบถามรอบโดยตรงกับทางสำนักงานเขตในพื้นที่ของแต่ละคน


         สำหรับการแยกขยะทั่วไปในครัวเรือน มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้เกิดความเป็นระเบียบและรวดเร็วต่อการจัดเก็บ เพราะที่ตัวรถขยะจะมีถังแยกขยะอยู่บริเวณด้านหลังที่ติดกับคนขับ มีสัญลักษณ์บอกชัดเจน ไม่ได้ใส่รวมทั้งหมดแบบที่ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิด โดยวิธีการแยกขยะสามารถแยกใส่ถุงและผูกเชือกหรือเขียนสัญลักษณ์สีได้ดังนี้

- สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ เศษพลาสติก

- สีเขียว ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้

- สีส้ม ขยะอันตราย เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่าน

- สีเหลือง ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว


          ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดขยะ เพราะกรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 7,000 ล้านบาท/ปี ขณะที่การจับเก็บขยะจากครัวเรือนทำได้เพียง 500 ล้านบาท/ปี เท่านั้น


cr.สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร