น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 และดีเซล ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 05.00 น.

10 มีนาคม 2562, 17:29น.


        ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 และดีเซล ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 11 มี.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 27.59 บาท


   - E85 ลิตรละ 20.44 บาท


   - E20 ลิตรละ 25.44 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.18 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.45 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)