PEA คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบริดจ์รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

19 กุมภาพันธ์ 2562, 10:12น.


        นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ประธานกีฬาบริดจ์ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมบริดจ์สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบริดจ์รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลการแข่งขันกีฬาบริดจ์รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 มีดังนี้

ประเภททีมรัฐวิสาหกิจ

    1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

    3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การประปานครหลวง

ประเภททีมทั่วไป

    1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

    2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    3. การประปานครหลวง และ การไฟฟ้านครหลวง

ประเภททีมอาวุโส

    1. การไฟฟ้านครหลวง

    2. การประปานครหลวง

    3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย