น้ำมันดีเซล ปรับขึ้นราคา 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 05:00น.

14 กุมภาพันธ์ 2562, 17:43น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร นอกนั้นราคาคงเดิม มีผลวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล ลิตรละ 26.49 บาท


     - E85 ลิตรละ 19.54 บาท


     - E20 ลิตรละ 23.74 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.48 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.75 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)