ขนส่งฯ สั่งปรับ 5,000 บาท! คนขับรถตู้หัวหิน-หมอชิต 'คุยโทรศัพท์และขับรถอันตราย'

09 กุมภาพันธ์ 2562, 16:26น.


        ตามที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค Nuttida Doncummull  ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถตู้ร่วม บขส. เส้นทาง สาย 979. กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์  หมายเลขทะเบียนรถ 15-6410 กทม. โดยเหตุเกิด วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 09.39 น. โดยได้โพสต์ร้องเรียนถึงการให้บริการของผู้ขับรถมีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถและขับรถในลักษณะหวาดเสียวอันอาจก่อให้เกิดอันตราย นั้น กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ตรวจสอบพบดังนี้1. รถคันหมายเลขทะเบียน 15-6410 กท เป็นรถตู้ร่วม บขส. สายที่979 เส้นทางกทม.-ปข  เจ้าของรถชื่อนายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์   วันสิ้นอายุภาษี 30-06-2562  

2. ผู้ขับรถคันดังกล่าวชื่อนายสิทธิพงษ์ สุทธิชัยการ โดยมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 เลขที่ 00304/57 ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

        กองตรวจการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้ประกอบการเพื่อสอบสวนและดำเนินการเปรียบเทียบปรับดังนี้  

        ผู้ประกอบการขนส่งมีความผิด มาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

ผู้ขับรถ มีความผิดใน

- มาตรา102 (4)ประกอบมาตรา127 ฐานแต่งกายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

- มาตรา102 (4) ประกอบมาตรา127 ฐานขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

- มาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 ฐานใช้โทรศัพท์ขณะปฎิบัติหน้าที่ขับรถ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท


        การดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งตามมาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นเงิน 5,000 บาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างแจ้งให้เจ้าของรถดำเนินการติดตามตัวผู้ขับรถ เพื่อมารายงานตัวต่อไป หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ขับรถมีการเสพสารเสพติดจะดำเนินการพิจารณาโทษเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง