กระทรวงมหาดไทย ประกาศจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทั้งสิ้น 66 ล้านคน เพศหญิงยังมากกว่าชาย

08 กุมภาพันธ์ 2562, 21:49น.


        สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 66,413,979 คน โดยสัญชาติไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 65,499,951 คน แบ่งเป็นเพศชาย 32,079,110 คน และเพศหญิง 33,420,841 คน จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่


1. กรุงเทพมหานคร 5,569,644 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,620,964 คน และหญิง 2,948,680 คน 


2. นครราชสีมา 2,646,401 คน


3. อุบลราชธานี 1,874,548 คน


4. ขอนแก่น 1,805,895 คน


5. เชียงใหม่ 1,763,742 คน


6. บุรีรัมย์ 1,594,850 คน


7. อุดรธานี 1,586,666 คน


8. นครศรีธรรมราช 1,560,433 คน


9. ชลบุรี 1,535,445 คน


10. ศรีสะเกษ 1,473,011 คนจังหวัดที่จำนวนราษฎรน้อยที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 


1. ระนอง 191,868 คน


2. สมุทรสงคราม 193,791 คน


3. สิงห์บุรี 209,377 คน


4. ตราด 229,914 คน


5. นครนายก 260,093 คน


6. พังงา 268,240 คน


7. อ่างทอง 280,840 คน


8. แม่ฮ่องสอน 282,566 คน


9. สตูล 321,574 คน


10. อุทัยธานี 329,433 คน