สรุป SOS ในเดือนมกราคม 2562 ทั้งสิ้น 531 ครั้ง!! ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น JS100

02 กุมภาพันธ์ 2562, 21:04น.


  เผยสถิติข้อมูล 'การแจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น JS100' ในเดือนมกราคม 2562 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งเหตุเข้ามาทั้งสิ้น 531 ครั้ง โดยเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ แจ้งอุบัติเหตุ 223 ครั้ง รองลงมาคือ แจ้งรถจอดเสีย 125 ครั้ง  และแจ้งขอรถพยาบาล 36 ครั้งตามลำดับ      **แจ้งเหตุอื่นๆ ได้แก่ แจ้งสิ่งของตกหล่น ขอทางรถฉุกเฉิน ขอรถพยาบาล ตรวจสอบพิกัด สอบถามทาง ไฟฟ้าดับ ท่อประปาแตก ฯลฯ


     สำหรับระบบ SOS เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น JS100 ที่สามารถระบุตำแหน่งที่แจ้งผ่าน GPS ของโทรศัพท์ผู้ใช้งาน เพียงกดยืนยันเพื่อโทรออกและแจ้งรหัสที่ได้รับกับ Call Center พิเศษที่รอรับสาย จะทราบจุดเกิดเหตุและข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้งทันที ทำให้ลดขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android