น้ำมันดีเซล ปรับลดราคา 40 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 05:00น.

29 มกราคม 2562, 17:40น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร นอกนั้นราคาคงเดิม มีผลวันที่ 26 ม.ค.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล ลิตรละ 25.69 บาท


     - E85 ลิตรละ 19.34 บาท


     - E20 ลิตรละ 23.34 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.08 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.35 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)