กรมฝนหลวงฯ เผยการทำ'ฝนหลวง'วันนี้ ไม่สำเร็จ!

18 มกราคม 2562, 18:25น.


   วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร รายงานผลปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นละออง(PM 2.5) ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล จากที่เมื่อเช้านี้เวลา 10:30 น. ที่ผ่าน ได้มีการปฎิบัติการเพื่อวางแกนในเส้นทางจาก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ถึง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา แต่หลังจากที่ได้ตรวจสอบสภาพอากาศชั้นบนพบว่ามีค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่อนข้างสูงถึง 80 -90 % ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่จะไปก่อเมฆได้ แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ในเรื่องของค่าการยกตัวของเมฆนั้นค่อนข้างเป็นบวก ปริมาณของเมฆมีน้อย ทำให้การพัฒนาตัวของเมฆในแนวดิ่งนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้ยากที่จะทำให้เกิดน้ำฝนได้ 
   ต่อมาเวลา 13:30 น. ได้มีการขึ้นปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้ง โดยคาดหวังที่จะให้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวเอื้อในเรื่องของการยกตัวของเมฆให้ดีขึ้น ซึ่งก็พบว่ากลุ่มเมฆมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อเช้าเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นบวกอยู่ และเริ่มจางหายไปเรื่อยๆ ทำให้การทำฝนหลวงในวันนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ 
  ทั้งนี้ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร ยังคงมีความตั้งใจที่จะสร้างฝนหลวงให้เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาปริมาณฝุ่นละออง (PM 2.5 ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฆล โดยจะขึ้นบินปฏิบัติการอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้(19 ม.ค.62) สำหรับสารที่ใช้ในการทำฝนหลวงนั้นคือโซเดียมคอลไลน์ หรือเกลือแกงที่ใช้ในการบริโภค ซึ่งมาจากการระเหยของน้ำทะเล ทำให้ฝนหลวง และฝนตามธรรมชาติมีคุณภาพที่เทียบเท่ากัน จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิต   ชมคลิป - สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562