ชื่นชม! คนดีของเราประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ธ.ค. 2561

07 ธันวาคม 2561, 20:00น.


1) พลเมืองดี คุณณัฐกมล แซ่เบ๊ เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีบัตรประชาชน, โทรศัพท์มือถือไอโฟน 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือโนเกีย 1 เครื่อง และเงิน 656 บาท โดยเก็บได้บนพื้นถนน ในซอยจันทร์ 43 แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ (อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม)

2) พลเมืองดี นายบุญช่วย แกนประสิทธิ์ แท็กซี่สีเหลือง ทะเบียน ทห 4502 พบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลืมกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากไว้บนรถ จึงรีบนำไปส่งคืนที่โรงแรมฯ ในเวลาต่อมา (อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม)3) 
พลเมืองดี นายชัชวาลย์ พลหาญ แท็กซี่สีเขียวเหลือง ทะเบียน มช 3132 กทม. พบว่ามีกระเป๋าเงินของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นหล่นอยู่บนรถ ภายในกระเป๋ามีเงินสดประมาณ 3,000 บาท บัตรนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ สำเนาพาสปอร์ต และเอกสารสำคัญอื่นๆอีกหลายรายการ ผู้ขับขี่จึงรีบนำไปส่งคืนให้ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อส่งคืนชาวญี่ปุ่นต่อไป (อ่านเรื่องราวเพิ่มเติม)

"เราขอขอบคุณ บุคคลที่กระทำความดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และทำให้สังคมสงบสุข"#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม