10 - 31 ธ.ค. 2561 รฟม. ปิดเบี่ยงช่องทางจราจร (ชั่วคราว) ถ.ศรีนครินทร์ บริเวณรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ เวลา 22.00 – 04.00 น.

07 ธันวาคม 2561, 11:45น.


         การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ธันวาคม 2561 เพื่อขนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ โดยจะปิดเบี่ยงการจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทางด้านซ้าย ชิดทางเท้า ในฝั่งขาเข้า ระยะทางประมาณ 300 เมตร เฉพาะเวลา 22.00 – 04.00 น. และจะเปิดช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน  
          ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline