น้ำมันประกาศปรับลดราคา มีผลวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 05.00น.

06 ธันวาคม 2561, 16:44น.


    ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคา มีผลวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

    - ดีเซล ลิตรละ 27.09 บาท

    - 
 E85 ลิตรละ 20.09 บาท

    -
  E20 ลิตรละ 24.44 บาท

    -  
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.18 บาท


    -  แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.45 บาท


    (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)